اطلاعات مشاوره و راون شناسی

امام رضا (ع) مي فرمايد:

 

نصف عقل آدمي به اين است كه

باعموم مردم

بامحبت و مهرباني رفتار كند.

نوشته شده توسط حسین عبدوس در ساعت 9:2 | لینک  |